Prestatiecontract lees meer


Voorwaarden voor een prestatiecontract

OPTIFLEX Technisch Beheer heeft een checklist samengesteld waarbij wij De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland volgen waarbij ervaringen met prestatiecontracten zijn weergegeven.

Deze checklist zoomt in op ervaringen die zijn opgedaan met prestatiecontracten van opdrachtgever naar opdrachtnemer en welke lering hieruit kan worden getrokken. Hieronder volgen belangrijke ervaringen welke zijn verwerkt in onze aanpak:

 • Het samenwerken op basis van prestatiecontracten vereist visie/commitment/passie (co-creerend samenwerken)
 • Blijf stabiel in de mensen die betrokken zijn bij de contractvorming (geen wisselingen).
 • Het inschakelen van een innovatieve adviespartij die echt meedenkt over de realisatie van ambities wordt daarbij door meerdere partijen als belangrijke meerwaarde genoemd.
 • Leg in een prestatiecontract de risico’s bij die partijen neer die er de meeste invloed op uit kunnen oefenen.
 • Zorg voor een goede en eenduidige nulmeting aan het begin van het contract.
 • Daag aanbieders uit om met innovatieve maatregelen te komen. Laat ze uitspraken doen over wat er mogelijk is binnen het gebouw.
 • Besteed veel aandacht aan communicatie en zet een duidelijke structuur op.
 • Laat de conditiemeting (meting van de technische staat) van de bouwdelen en installaties iedere keer door een en dezelfde onafhankelijke partij uitvoeren. Hetzelfde geldt voor energieprestaties.
 • Zorg dat van tevoren duidelijk is wat gemeten wordt, hoe gemeten wordt en dat daar overeenstemming over is.
 • Zorg voor duidelijke KPI’s (Kritische Prestatie Indicatoren).
 • Houdt het pragmatisch: vermijd uitgebreide, complexe contracten.

 

Ondersteuning door OPTIFLEX Technisch Beheer 

Om tot een prestatiecontract volgens visie van de opdrachtgever te komen is inzet van kennis en expertise nodig. OPTIFLEX Technisch Beheer heeft een concept ontwikkeld wat op maat gemaakt kan worden voor u als opdrachtgever, om te komen tot het gewenste prestatiecontract. De activiteiten die binnen dit prestatiecontract vallen zijn:

 • Vaststellen van de ambities
 • Ambities vertalen naar meetbare prestatiewaarden in de vorm van KPI’s. Deze dienen SMART gemaakt te worden: specifiek, meetbaar, acceptabel, realiseerbaar en tijdgebonden.
 • Bepalen van de uitgangspositie: basisdata van de installatietechnische gegevens, tekeningen, gebruik van het gebouw en energieverbruik.
 • Opstellen “0-meting” door middel van vastlegging elementen, NEN 2767, energieverbruik, storingsmeldingen, onderhoudskosten, responstijd, wettelijke verplichtingen, . Een ander is uiteraard afhankelijk van de ambities van de opdrachtgever.
 • Het opstellen van prestatiecontract en het creëren van een bijbehorende offerte aanvraag vanuit het inkoopproces.
 • Het begeleiden van het aanbestedingstraject (onderhands, openbaar, Europees):
  • Aanvragen offertes
  • Begeleiden proces en communiceren met aanbieders
  • Beoordeling offertes
  • Gunning en vastleggen prestatiecontract
 • Toetsing en controle op basis van KPI’s gedurende contractperiode en voeren evaluatie gesprekken namens opdrachtgever. Gedurende de looptijd van een prestatiecontract wordt Deming-methode gehanteerd: Plan, Do, Check, Act.

De adviseurs van OPTIFLEX Technisch Beheer 

De adviseurs opereren binnen hun eigen vakdiscipline: Elektrotechniek, Werktuigbouwkunde, Transport en hebben uitgebreide kennis van zaken als onderhoud, kosten, energie, wet- en regelgeving, storingen ect.

 

Neem gerust contact met ons op en wij informeren u graag over de mogelijkheden over een prestatiecontract.

Telefoon: 06 461 05 517 of mail naar  info@optiflextb.nl

U kunt ook geheel vrijblijvend het contactformulier invullen.

 

 

Terug naar onze diensten

 

Home