Meerjarenonderhoudsbegrotingen


Meerjarenonderhoudsbegrotingen worden vaak gemaakt op basis van standaarden. Standaard cyclussen, standaard eenheidsprijzen e.d. De complexen in een woningportefeuille van een woningcorporatie zijn echter onderling altijd verschillend. Tijdens de exploitatietijd van complexen zijn er veel factoren die (kunnen) zorgen voor verassingen en dus een risico voor de beheerder kunnen worden. Concrete vraag: hoe kan een complete meerjarenonderhoudsbegroting (voor ca. 50 jaar) zonder verassingen gemaakt worden? En wat zijn eventuele risico’s tijdens de exploitietijd?

 

Het vooraf bepalen van het conditieniveau met onze opdrachtgever is een belangrijk onderdeel voor het opstellen van een MJOP/B. Maar soms hebben opdrachtgevers daar geen enkel idee bij conditiescores. Het is dan belangrijk dat wij als adviseur de opdrachtgever aan de hand mee te nemen om hem/haar te informeren over de nut en noodzaak.

Soms ontkomt men dan ook niet aan theoretische levensduurcycli waarbij wij als adviseur over de nodige praktijkkennis en materiaalkennis beschikken zodat dit wel genuanceerd kan worden.

 

Er valt heel veel over te zeggen over hoe je een goede en complete MJOB/P maakt en aan welke kwaliteitseisen je dan moet voldoen.

Essentie is dat er een volledige opname wordt gedaan van alle bouw en installatiedelen en dat er goede afspraken worden gemaakt over de demarcatie (indeling naar gebouwtypes) en afspraken over het detailniveau (o.b.v. van NEN 2767 deel 2 of gedetailleerder).

Daarnaast adviseren wij altijd om naast de NEN 2767 conditiemeting (die slechts inzicht geeft in de technische staat) juist ook te werken met de risicobeoordeling o.b.v. NEN 2767 deel 1 bijlage D.

Hiermee komt goed in beeld welke risico’s de aanwezige gebreken kunnen veroorzaken.

Door regelmatig inspecties uit te voeren en de MJOB/P te actualiseren waarbij we ook rekening houden met de economische conjunctuur (inflatie of deflatie) om onaangename verrassing zo grotendeels voorkomen.

 

Tevens kan er gekozen worden om vroegtijdig een element te vervangen voor een vervanger dat energetische verbetering met zich meebrengt. (Total Cost of Ownership).

 

Het doel van een van een lange termijn mjop is een financiële investeringsgrafiek te maken voor het in stand houden van vastgoed. Hiermee kunnen de beleidsmakers in grote lijnen mede de strategie bepalen voor hun vastgoed.

Ook is het belangrijk dat U per jaar een gelijkmatiger bedrag aan dotatie in de onderhoudspot kunt storten. De behoefte van u als een vastgoedeigenaar is een vroeg stadium geïnformeerd te worden wat de werkelijke kosten voor instandhouding zijn er ook eerder het benodigde bedrag gedoteerd word aan de onderhoudsreserve zodat je ook werkelijk “planmatig onderhoud” kan uitvoeren.

De wijze waarop OPTIFLEX Technisch Beheer dit soort projecten aanpakt: 

1.Vooraf vaststellen op welk onderhoudsniveau de opdrachtgever wenst uit te komen (spik en span;bijvoorbeeld eens per 3 jaar, of mag het best iets minder; bijvoorbeeld eens per 5 jaar). Dit moet uiteraard vastgesteld worden voor alle mogelijke onderdelen-onderhoudsactiviteiten.

2. Als het over grote hoeveelheden gaat kun je daarbij ook uitrekenen wat het benodigde jaarlijkse onderhoudsbudget gaat worden (de wet van de grote getallen).

3. Tenslotte kan een opname heel snel plaatsvinden … en wij hoeven als inspecteur alleen nog maar te bepalen of onderhoud noodzakelijk is in jaar 1, 2, 3 …. Wij passen dit direct aan in de MJOB/P software zodat we een daarna een betrouwbaar MJOB/P kunnen aanreiken.

Uiteraard letten wij tijdens de opname ook op of je calamiteiten tegenkomt of grote afwijkingen in de aannames. Kortom groot of klein werk wat we vervolgens heel snel en efficiënt specifiek maakt, waardoor de kosten voor het MJOP redelijk blijven.

Neem gerust contact met ons op en wij informeren u graag over de mogelijkheden van een meerjarenonderhoudsbegroting.

Telefoon: 06 461 05 517 of mail naar  info@optiflextb.nl

U kunt ook geheel vrijblijvend het contactformulier invullen.

 

Terug naar onze diensten

 

Home