NEN 3140 Inspecties


Wat is NEN 3140 eigenlijk?

NEN 3140 is een omschrijving van de algemene eisen voor de veilige bedrijfsvoering van werkzaamheden aan, met of nabij elektrische installaties. In deze norm staat vermeld wat wel en wat niet gedaan moet worden.
Is keuren verplicht?    

Ja, keuren is verplicht. Als werkgever moet je een schriftelijk bewijs kunnen overleggen, waaruit blijkt dat het arbeidsmiddel tenminste één keer per jaar gecontroleerd wordt. De beste en meest waterdichte methode is om deze keuring uit te voeren conform de NEN 3140.
Wat gebeurt er als ik niet keur?    

Indien bij een arbeidsongeval letsel ontstaat, met als oorzaak een ondeugdelijk arbeidsmiddel en er kan na onderzoek worden aangetoond dat de werkgever nalatig is gebleken, is deze volgens artikel 7:658 BW voor 100% aansprakelijk voor financiële consequenties.
Wat zijn hiervan de gevolgen voor mijn onderneming?

1) Hoge boetes.

2) Stillegging van de onderneming.

3) Publicatie landelijke vakbladen en kranten enz.

4) Betalen van materiële en immateriële gevolgschade.
Veiligheid van de elektrische installaties en de apparatuur is vastgelegd in de NEN 3140 en wettelijk verplicht.

Deze richtlijn omvat een periodieke visuele inspectie en meting van bestaande installaties, waarbij vier kernaspecten onderzocht en beoordeeld moeten worden:

  1. Is de installatie veilig? (met betrekking tot kortsluiting, brand, levensgevaar)
  2. Is er sprake van defecten of gebreken aan de installatie ?
  3. Wat is de staat van onderhoud ?
  4. Zijn de omstandigheden waaronder de installatie functioneert nog steeds dezelfde als die waarvoor deze is ontworpen ?

De inspectie wordt afgerond met een overzichtelijke rapportage die u een oordeel geeft over de staat en het functioneren van de geïnspecteerde installatie.

Hierbij krijgt u een onderhouds ,preventie rapport alsmede de eventueel te nemen maatregelen.

Dit maakt een vergelijk met latere inspecties mogelijk en geeft een goed beeld voor eventuele onderhouds- en preventie maatregelen.

Tevens heeft u hiermee aantoonbaar bewijs dat u aan uw wettelijke verplichting voldoet.
Uw voordeel:

Deze NEN 3140 inspecties kunnen wij ook voor u verzorgen waarbij meerdere combinaties met o.a. de conditiemeting NEN 2767, Kwaliteitsinspecties,  Meerjarenonderhoudsbegrotingen,  Risico Inventarisatie Scan’s  mogelijk zijn.

Op het moment dat wij op een locatie zijn voor een opname, dan kunnen we meerdere zaken gelijkertijd uitvoeren, dit bespaart u al snel 30 tot 40 % op de kosten.

Zo zien wij vaak dat er allerlei verschillende parijen elk haar eigen opnames uitvoeren wat kostenverhogend werk.
Bij OPTIFLEX Technisch Beheer heeft u alles onder ”één dak”

 

Neem gerust contact met ons op en wij informeren u graag over de mogelijkheden over de NEN 3140 inspecties

Telefoon: 06 461 05 517 of mail naar  info@optiflextb.nl

U kunt ook geheel vrijblijvend het contactformulier invullen.

 

Terug naar onze diensten

 

Home