Risico Installatie Prestatie Scan’s


De Risico Installatie Prestatie Scan is een door OPTIFLEX Technisch Beheer ontwikkeld concept teneinde op een eenvoudige wijze verbetermogelijkheden te vinden bij liftinstallaties, en automatische deuren in (woon)gebouwen.

Uniek is dat het een integrale check is welke met een perifere visie deze installaties beoordeeld en verder kijkt dan alleen verbetermogelijkheden op het gebied van energiebeheer.

Een aanvullend aandachtsgebied is het creëren van een totaalbeeld waarbij we ook kijken naar orde en netheid van de installatie, esthetica, functionaliteit, kosten op korte en lange termijn, keuringspunten, storingsniveau, onderhoudsstatus, gebruikersvriendelijkheid, veiligheid en de kwaliteit van de installatie.

U krijgt na het uitvoeren van de Risico Installatie Prestatie Scan inzicht in de zwakke schakels en de mogelijke eenvoudig te realiseren aanpassingen en verbeteringen welke met een geringe investering snel en direct resultaat op kunnen leveren.

De Risico Installatie Prestatie Scan kan o.a. in combinatie met een Contract Scan uitgevoerd worden waarbij u naast een passend contract ook installatie verbeteringen kan doorvoeren.

De Risico Installatie Prestatie Scan volgt door de overheid ontwikkelde Europese richtlijn EPBD (Energy Performance of Buildings Directive).

De EPBD is in 2002 in werking getreden en verplicht de EU-landen om maatregelen te nemen die de energieprestatie van gebouwen verbeteren.

Daarmee wil de EU 20% minder CO2-uitstoot en 20% energiebesparing bereiken in 2020.

Zo levert u een bijdrage aan de EU voor een beter milieu en energiezekerheid.

 

Neem gerust contact met ons op en wij informeren u graag over de mogelijkheden over een risico installatie .prestatie scan

Telefoon: 06 461 05 517 of mail naar  info@optiflextb.nl

U kunt ook geheel vrijblijvend het contactformulier invullen.

 
Terug naar onze diensten

 

Home