Planmatig Onderhoud


Aanbesteding Planmatig Onderhoud

Planmatig Onderhoud zijn werkzaamheden aan installaties welke naast het reguliere onderhoud als aanvullende meerwerk wordt uitgevoerd om de installaties in een functionele conditie te houden. Deze werkzaamheden kunnen vershillend van aard zijn, het vervangen de schuifdeurvleugels, accu’s tot het reviseren danwel van aandrijvingen tot het vervangen van gehele besturingen.

Ook kan een totale vervanging van de complete installatie tot planmatig onderhoud behoren.

Stappenplan voor aanbesteding Planmatig Onderhoud:

1.Conditiebepaling.

Er moet bekend zijn wat de huidige conditie van de installatie is en wat er nodig is om het gewenste conditieniveau te bereiken. Veelal heeft de onderhoudende partij een meerjarenbegroting opgesteld. Dat kan een leidraad zijn. Het is functioneler om een begroting van een onafhankelijk bureau, zoals OPTIFLEX Technisch Beheer op te laten opstellen. Het kan gebeuren dat onderhoudsfirma’s te in een te vroeg stadium componenten willen vervangen waarbij er geen rekening wordt gehouden met een conditiemeting volgens de NEN 2767.

2.Afstemming budgettering.

Vervolgens is het belangrijk om een selectie te maken van de noodzakelijke werkzaamheden om binnen de beschikbare budgetten uit te komen. Vanuit onze database met marktprijzen kunnen in alle redelijkheid een schatting maken van de te verwachten kosten per onderdeel van een installatie. Daarmee kan tijdens de afstemming worden besloten om geselecteerd werkzaamheden uit te voeren binnen de noodzakelijkheid zodat de veiligheid en beschikbaarheid van de installaties zijn gewaarborgd.

Wij werken samen met de onderhoudsbedrijven om de resultaten van de Conditiemetingen volgens de NEN 2767 af te stemmen met de ervaringen van de onderhoudsbedrijven. Zo kan het gebeuren dat tijdens een kalenderjaar bepaalde componenten zijn vervangen na onze opnames waardoor een onjuist beeld kan ontstaan van de te vervangen componenten.

Om deze reden is het belangrijk om volledige inzage te verkrijgen in de reeds uitgevoerde werkzaamheden, enerzijds door de verstrekte opdrachten van u als opdrachtgever, anderzijds door bijvoorbeeld de logboeken bij de installaties.

3.Samenstellen van het bestek.

Een functioneel bestek beschrijft in alle helderheid de aspecten van de afgestemde en noodzakelijke werkzaamheden, op deze wijze blijven in dialoog met alle betrokken partijen over de uitvoering. Zo kan er een behoefte zijn bij de Opdrachtgever om de werkzaamheden eventueel meervoudig aan te besteden, waarbij meerdere onderhoudsbedrijven kunnen inschrijven.

4.Offertetraject.

Na het samenstellen van het bestek worden onderhoudsbedrijven uitgenodigd voor het aanvragen van offertes. De uitgenodigde onderhoudsbedrijven krijgen de mogelijkheid om zich te verdiepen in de aanvraag, indien gewenst kunnen eventueel installaties worden geschouwd.

5.Offertevergelijk, onderhandeling en opdrachtverstrekking.

Zodra alle offertes binnen zijn, dient er een keuze te worden gemaakt uit de verschillende aanbieders, waarna eventueel nog een onderhandeling plaatsvindt waarna een keuze wordt gemaakt voor een opdrachtverstrekking.

6. Uitvoering.

OPTIEFLEX Technisch Beheer biedt u tevens de mogelijkheid om ook de opgedragen werkzaamheden te begeleiden inclusief een oplevering, waarmee u zekerheid heeft op een functionele uitvoering waarbij we controleren of de overeengekomen werkzaamheden ook daadwerkelijk geheel zijn uitgevoerd.

 

Neem gerust contact met ons op en wij informeren u graag over de mogelijkheden over het planmatig onderhoud.

Telefoon: 06 461 05 517 of mail naar  info@optiflextb.nl

U kunt ook geheel vrijblijvend het contactformulier invullen

 

 

Terug naar onze diensten

 

Home