Interim Management


Interim Management impliceert het tijdelijk inzetten van een externe manager met een gerichte opdracht. OPTIFLEX Technisch Beheer biedt eventueel mogelijkheden voor het inzetten van extra knowhow ter versterking van uw organisatie, waardoor toegevoegde waarde wordt gecreëerd voor u als opdrachtgever. Onze betrokkenheid en verantwoordelijkheid is hoog en er zijn geen emotionele banden met het bedrijf, waardoor efficiënt en zakelijk geopereerd wordt.

Bovendien is inzet een Interim Manager effectief: pay per hour, daardoor zijn de kosten lager dan voor een manager met vergelijkbare kwalificaties op de pay-roll. Interim Management van OPTIFLEX Technisch Beheer richt zich voornamelijk op Service- en Dienst verlenende organisaties en bedrijven, waarvan de belangrijkste drie zijn:

 • Algemeen Management: tijdelijke waarneming van bijvoorbeeld een volwaardige (Directie) Managementfunctie met verantwoordelijkheid betreffende beleid en beheersmatige zaken.     Voorbeelden: overbrugging wegens ziekte of vertrek, het doorvoeren van een herstructurering of afslanking, het ontwikkelen en doorvoeren van een nieuwe strategie.
 • Veranderings Management: het realiseren van een nieuwe organisatiestructuur en/of cultuur. De redenen: het opbouwen en motiveren van een nieuwe organisatie na samenvoeging of fusie, het in- of doorvoeren van nieuwe procedures en/of systemen in bestaande organisaties.
 • Operationeel Management: een bijdrage leveren bij het realiseren van en verantwoordelijk nemen voor de bedrijfseconomische situatie van de organisatie. Wij leggen aan de directie verantwoording af over gemaakte kosten, winsten, omzetten, investeringen, rendementen, et cetera. Hun eigenaarschap bestaat uit de aansturing en continue verbetering van de organisatie, zodat er winst wordt gemaakt en klanten tevreden zijn.
 • Project Management: hierbij bieden wij de mogelijkheid voor het inzetten van een Projectleider mbt projectmatige werkzaamheden. Voorbeelden: overbrugging wegens ziekte of vertrek.

Voordelen Interim Management

 • De Interim Manager is effectief doordat hij per uur wordt betaald;
 • De Interim Manager biedt extra knowhow ter versterking van het bedrijf;
 • De Interim Manager kan efficiënt en zakelijk opereren doordat hij geen emotionele banden heeft met het bedrijf;
 • De Interim Manager heeft veel ervaring bij vergelijkbare vraagstukken en organisaties, waardoor snel overzicht en inzicht verkregen wordt;
 • De Interim Manager heeft oog voor organisatiebelang en niet voor eigen carrièrebelang;
 • De Interim Manager neemt werk uit handen en levert dus tijdwinst;
 • De Interim Manager houdt zich aan de reglementen en gedragscode zoals deze door OPTIFLEX Technisch Beheer zijn opgesteld;
 • De Interim Manager maakt aan het begin van iedere opdracht concrete afspraken over het te bereiken eindresultaat;
 • De Interim Manager levert maatwerk voor elk tijdelijk management vraagstuk.

 

Neem gerust contact met ons op en wij informeren u graag over contractbeheer.

Telefoon: 06 461 05 517 of mail naar  info@optiflextb.nl

U kunt ook geheel vrijblijvend het contactformulier invullen.

 

Terug naar onze diensten

 

Home