Prestatiecontracten


 

“In Nederland wordt jaarlijks ongeveer €5,5 miljard besteed aan technisch beheer en onderhoud, waarvan zo’n 80% is uitbesteed aan onderhoudspartijen (bron: “De Nederlandse facility management markt” en “Agentschap.nl”).

Een groeiend aantal marktpartijen werkt samen op basis van prestatiecontracten. De definitie van een prestatiecontract: “een prestatiecontract geeft partijen de mogelijkheid om op basis van vooraf gedefinieerde meetpunten prestaties te evalueren”. Steeds meer organisaties werken met contracten ten aanzien van het technisch beheer en onderhoud van hun gebouwen. U wilt als opdrachtgever echter transparantie, meetbare prestaties en objectieve evaluatie van de prestaties behorend bij een onderhoudscontract.

OPTIFLEX Technisch Beheer kan u op efficiënte wijze ondersteunen bij activiteiten, die absoluut noodzakelijk zijn voor een goed prestatiecontract en naleving er van, zonder dat het voor u een hele hoge investering met zich mee brengt. De voordelen van een prestatiecontract worden hieronder benoemd.

Voordelen prestatiecontract:

  • Prestatiecontracten stellen opdrachtgevers in staat hun ambities met betrekking tot hun gebouwen op bijvoorbeeld kwaliteit, kosten en duurzaamheid invulling te geven en objectief te evalueren.
  • Ambities worden uitgedrukt in meetbare prestatiewaarden, zodat prestaties achteraf objectief geëvalueerd kunnen worden en afgerekend (meetbaar en transparant).
  • Wanneer uw organisatie acteert als regieorganisatie, zorgt u er met een prestatiecontract voor dat u enkele op tactisch niveau opereert en niet langer op operationeel niveau (tijd- en kosten besparing).
  • Het vastleggen van uw ambities en af te spreken prestaties zijn te realiseren voor:

–   Onderhoud (NEN 2767)

Binnen disciplines Elektra, Werktuigbouwkunde, Transport, Automatische Deuren

–   Energie en duurzaamheid

–   CO2-emissie en binnenklimaat

–   Klanttevredenheid

Wilt u weten wat de voorwaarden zijn voor een prestatiecontract en hoe OPTIFLEX Technisch Beheer u kan ondersteunen en begeleiden bij het opstellen van prestatiecontracten op maat voor uw organisatie, neem dan gerust contact op.

Lees meer

 

Terug naar onze diensten