Contractmanagement


Projectmanagement Proces

Er wordt veelal veel geld uitgegeven bij het verlenen van opdrachten voor werken,leveringen en diensten. Uitbesteding op diverse gebieden neemt een grote vlucht.

Steeds vaker wordt gekozen om met (interne) diensten zakelijke afspraken te maken over de te leveren diensten,producten en werken. Dit alles leidt in veel gevallen tot een forse toename van het aantal,verscheidenheid en complexiteit van leveranciersrelaties en contracten.
Als de inkt van het contract is opgedroogd, gaat iedereen weer over tot de orde van de dag en worden verantwoordelijkheden overgedragen aan de diverse medewerkers

binnen de organisatie.

Het niet zorgvuldig overdragen van de informatie en de daarin opgenomen voorwaarden en SLA’s kan leiden tot discontinuïteit, frustratie en irritatie binnen de organisatie van opdrachtgever en opdrachtnemer (leverancier, dienstverlener of aannemer).

Het is dan ook belangrijk om afspraken goed te borgen en de naleving te bewaken gedurende de looptijd van een contract. Een adequaat opgezet en ingericht contractbeheer en het borgen van contractmanagement is daarom onmisbaar.

 

Voor contractbeheer hanteren wij de volgende definitie:

Contractbeheer is het proces dat ervoor zorgt dat de juiste informatie op het juiste tijdstip op de juiste plaats is, ter ondersteuning van het gehele contractmanagementproces.
Voor contractmanagement kan de volgende definitie gehanteerd worden:

Contractmanagement is het proces waarbij, op basis van verkregen input, getekende contracten en wijzigingen hierop eenduidig worden vastgelegd, beheerd en bewaakt; teneinde volledige benutting van contracten te faciliteren en managementrapportages te genereren.

In feite is contractmanagement een onderdeel van informatiemanagement. Het gaat er immers om dat de juiste contractgegevens op het juiste moment voor de juiste persoon beschikbaar zijn.

De inzet daarbij is dat klant – leveranciersrelaties ontstaan en in stand blijven die formeel en

informeel, contractueel en contactueel gebaseerd zijn op duidelijkheid over gemaakte afspraken, procedures, wederzijdse samenwerking en profijt.
Een beproefd middel om dit te realiseren is het implementeren van een contractbeheer- en

contractmanagementprogramma waarbij twee elementen een grote rol spelen, namelijk het

contractbeheerproces en de interne organisatie van dit proces.

 

Daarom is het belangrijk om een werkgroep in te richten binnen een organisatie voor het Contractbeheer en Contractmanagement waarmee wij u door borging van deze processen binnen uw eigen organisatie besparingen worden gerealiseerd, risico’s worden beheerst en betere en snellere besluitvorming worden ondersteund.
Contractbeheer heeft als doel om de interne organisatie te voorzien van voldoende inzicht in

lopende contracten en de juiste contractuele afspraken en informatie middels het voeren van

een daarvoor bestemde administratie.

Deze informatie moet dus up-to-date en beschikbaar zijn voor de betrokkenen of bevoegden. In grotere organisaties en daar waar producten en diensten op grote schaal worden ingekocht zal contractbeheer ervoor zorgen dat veel (standaard) administratieve werkzaamheden niet meer ten laste komen van inkopers of inkoop managers.

Contractbeheer neemt als activiteit echter wel tijd in beslag welke wij natuurlijk u ook uit handen kunt geven zodat u zich volledig kunt concentreren op uw “core business”

 

Neem gerust contact met ons op en wij informeren u graag over de mogelijkheden overcontractmanagement.

Telefoon: 06 461 05 517 of mail naar  info@optiflextb.nl

U kunt ook geheel vrijblijvend het contactformulier invullen.

 
Terug naar onze diensten

 
Home