Aan de Basis


Aan de basis

Klanten met volle aandacht ondersteunen om inzichten te bieden hoe men op eenvoudige wijze het Technisch Beheer van installaties functioneel weet te organiseren.
Vooral “doen” en het gehele proces samen met u te faciliteren op zoek naar partners welke functioneel aansluiten bij de behoeften en wensen van “U” als opdrachtgever.

Voorafgaand aan mijn besluit om als zelfstandig Adviseur te starten waren er een aantal vragen welke ik mijzelf stelde :
1. Wat is nu voor mij zo belangrijk in maken van deze keuze?
2. Waarom dan?
3. Hoe ga ik dat bereiken?
4. Wat gaat mijn bijdrage worden aan het groter geheel?

Wat is nu voor mij zo belangrijk in maken van deze keuze?
Het woord “Ontzorging” kwam als eerste boven drijven…..
Serviceverlening staat aan de “Basis” voor ontzorgen…..
Klanten met volledige aandacht ondersteunen op zoek naar de “Ontzorging”.

Waarom dan?
Omdat Serviceverlening in mijn beleving een maatwerkpak behoort te zijn wat mij persoonlijk als gegoten past en dit graag uitdraag in een technische wereld waar 24 uur per dag, 7 dagen in de week en 365 dagen per jaar de behoefte voor Service continu groeit.

Hoe ga ik dat bereiken?
En wat is dan Service……in mijn beleving niets anders dan zorgdragen dat er rust is, rust door er voor te zorgen dat behoeften en wensen duidelijk in kaart worden gebracht.
Vervolgens zorgen dat een ieder binnen de waardeketen van de samenwerking zich maximaal inspant om er voor te zorgen en te borgen dat alles binnen de overeenkomst wordt uitgevoerd.

In een Wereldeconomie waar Serviceverlening één van de groots groeiende behoeftes gaat worden wordt steeds meer energie gevraagd van bedrijven en organisaties waarbij je onderscheidend wordt als je meerwaarde kunt toevoegen.
Wat gaat mijn bijdrage worden aan het groter geheel?
Waarde stroomt niet vanzelf, dit vraagt menselijke inspanning om zaken in beweging te krijgen en daar zit de “crux”
Ik heb de overtuiging dat de zoektocht naar “beweging” de belangrijkste voorwaarde is voor een gegarandeerd succesverhaal met resultaten die voor ogen zijn gesteld.
Dat is mijn bijdrage met OPTIFLEX Technisch Beheer om samen met u op weg te gaan naar uw succesverhaal……

Gaan we samen deze reis maken?

Wij nodigen u graag uit voor een kennismaking!

Neem gerust contact met ons op en wij informeren u graag geheel vrijblijvend over de mogelijkheden.

Telefoon: 06 461 05 517 of mail naar  info@optiflextb.nl

Home