De Organisatie


Onze organisatie

 

OPTIFLEX Technisch Beheer doet meer dan alleen het geven van Technisch Advies en het Beheer van uw technische installaties, wij treden dan ook graag naar buiten als Teamspeler die deelnemers binnen de waardeketen van Opdrachtgever en Opdrachtnemer(s) verbindt.

Dit kan een Vereniging van Eigenaars zijn, Woningbouwvereniging, Commercieel Vastgoed, Vastgoedbeheerders, etc….in al haar verscheidenheid en omvang.

De manier waarop wij georganiseerd zijn is uniek:

OPTIFLEX Technisch Beheer start elke aanvraag met een ontdekkingsfase, waarin we omvang van het project en of dienstverlening in kaart brengen.

Vanuit de ontdekkingsfase krijgen we inzicht in hoeverre wij onze diensten qua inzet van competenties en specialisten dienen te organiseren.

Bij kleinschalige projecten kan de inzet van één Adviseur en of Specialist afdoende zijn en het project uitvoeren, daar waar nodig expertise en of productiecapaciteit inzetten om het project of dienstverlening tot een positief resultaat te leiden.

Voor grootschalige projecten maken wij gebruik van meerdere Adviseurs en of Specialisten welke op dezelfde wijze zijn georganiseerd als OPTIFLEX Technisch Beheer en elk uniek is in haar competenties en expertise.

Wij gaan uit van een dynamische werkelijkheid binnen de wereld van techniek en zoeken dan ook continu naar onderlinge verbanden binnen onze relaties en Opdrachtgevers om functionele samenwerkingsverbanden te creëren.

Ons doel is snel en adequaat te reageren op vragen van Opdrachtgevers en Opdrachtnemers binnen deze samenwerkingsverbanden van projecten en dienstverlening.

“ Optimaal en Flexibel, dat is waar wij ons in onderscheiden”.

Onze werkwijze heeft dan ook een gunstige uitwerking op onze Bedrijfseconomische kostenhuishouding wat zich vertaalt in een prijsgunstig en concurrerend aanbod voor onze te leveren diensten.

Neem gerust contact met ons op en wij informeren u graag geheel vrijblijvend over de mogelijkheden.

Telefoon: 06 461 05 517 of mail naar  info@optiflextb.nl

Home