NEN 2767 conditiemetingen


NEN 2767 Conditiemeting Gebouwen en Gebouwinstallaties


Introductie NEN 2767: Onderhoudskosten vormen een belangrijk onderdeel bij de exploitatie van onroerend goed.

Het is een relevant vraagstuk voor direct betrokken partijen variërend van (potentiële) eigenaren, huurders, vastgoed beheerders tot aan exploitanten. Door de toegenomen complexiteit van gebouwen, technische installaties en wettelijke verplichtingen, wordt het echter steeds moeilijker de financiële middelen die nodig zijn voor onderhoudsdoeleinden exact vast te stellen.

Daarnaast spelen financiële afwegingen voor vervangings- en moderniseringseisen een rol. Hoe wordt voorkomen dat de kwaliteit van een gebouw achteruitgaat? Welke garanties zijn er omtrent de bedrijfszekerheid van de installaties? En welke kosten zijn hiervoor aanvaardbaar?

Het zijn stuk voor stuk concrete vragen die spelen in de praktijk waarbij het allereerst van wezenlijk belang is om op objectieve en structurele wijze inzicht te verkrijgen in de staat van onderhoud van een gebouw en de installaties die er deel van uitmaken.

Om deze conditiebepaling objectief en onafhankelijk te kunnen uitvoeren is een genormeerde werkwijze opgesteld, die is vastgelegd in de norm NEN 2767. Aan de hand van deze norm ontstaat bij een onderhoudsinspectie een compleet overzicht van alle aspecten die bij het onderhoudsbeheer een rol spelen.

Hiermee wordt het mogelijk gebouwen goed en efficiënt te beheren, de gebouw- en installatiekwaliteit te waarborgen, onderhoudsdoelstellingen te toetsen en financiële risico’s tot een minimum te beperken.

Conditiemeting in de praktijk: Bij de conditiemeting volgens NEN 2767 worden vier vakgebieden onderscheiden, te weten voorzieningen van bouwkundige-, elektrotechnische-, werktuigbouwkundige- of transporttechnische aard, zoals liftinstallaties.

De conditiemeting kan vanaf elk willekeurig moment worden ingezet en kan periodiek worden herhaald, bijvoorbeeld om te toetsen of met het gevoerde onderhoudsbeleid de gestelde doelstellingen worden bereikt. Alle relevante installaties en bouwdelen worden geïnspecteerd en voorzien van een standaard code (NLsfb-code).

Afhankelijk van de geconstateerde gebreken wordt vervolgens per installatie of bouwdeel een onderhoudsconditie berekend, uitgedrukt in een getal oplopend van 1 (uitstekend) tot 6 (zeer slecht). Een eventueel gebrek wordt bepaald volgens omschrijvingen, waarvan de meest voorkomende zijn vastgelegd in de standaard gebrekenlijst NEN 2767 Deel 2.

Deze methodiek zorgt voor een objectieve, reproduceerbare en herleidbare inspectiebeoordeling en vormt een solide basis voor het opzetten van een meerjaren onderhoudsplanning (MOP). De opzet van de rapportage van het onderhoudssysteem is daarbij onafhankelijk van de gevolgde methodiek, zodat deze door de opdrachtgever kan worden bepaald. Hiermee wordt het mogelijk dit nauw aan te laten sluiten op systemen die het dagelijkse beheer van gebouwen en installaties verzorgen. Lees meer

 

Neem gerust contact met ons op en wij informeren u graag over de mogelijkheden

Telefoon: 06 461 05 517 of mail naar  info@optiflextb.nl

U kunt ook geheel vrijblijvend het contactformulier invullen.

 

Terug naar onze diensten

 

Home