Lees meer over NEN 2767 Conditiemetingen


Conditiemetingen en OPTIFLEX Technisch Beheer

Een nieuwe kijk op Gebouwenbeheer”

Opdrachtgevers vertrouwen op de expertise van OPTIFLEX Technisch Beheer voor het onderhoudsplan voor het vastgoed in geheel Nederland. Slim! Door de huidige conditie van het pand methodisch te onderzoeken (via een conditiemeting), weet onze opdrachtgever precies waar onderhoud nodig is. Nu en in de toekomst. Goed managen Een winstgevend pand wordt gekenmerkt door goed onderhoud. Met een conditiemeting heeft OPTIFLEX Technisch Beheer een ideale methodiek in handen om de conditie van de panden van onze opdrachtgevers te onderzoeken. Op basis hiervan stellen we een Meerjarenonderhoudsplan op. Zo kunt u de budgetten voor uw onderhoud en investeringen managen. Ook geven we aan waar de komende jaren gebouw- en installatietechnisch investeringen nodig zijn. Dat doen we tot wel twintig jaar. Verhelderend Een onderhoudsplan van OPTIFLEX Technisch Beheer biedt dus volop duidelijkheid. In een helder document ziet u wat u nu kunt doen om de levensduur van uw panden te verlengen. Voor uw vastgoed ligt vervolgens een verhelderend onderhoudsplan. Een plan om met minimale kosten en maximale effectiviteit de levensduur van het pand te verlengen. Dat geeft rust en stabiliteit.

Inspecties NEN 2767

Inspecties worden door deskundige en zeer ervaren inspecteurs uitgevoerd. Een technische inspectie is inbegrepen binnen het OPTIFLEX Technisch Beheer’s contract.

Het is ook mogelijk om een incidentele inspectie te laten uitvoeren. Hierbij kunt u denken aan een opleveringsinspectie, een inspectie omdat u geen inzicht heeft in de onderhoudsstaat van uw installatie(s) en u graag een meerjarenonderhoudsbegroting wilt hebben.

De inspecties worden uitgevoerd met in achtneming van de NEN 2767-1. Hierdoor zijn de resultaten van de inspectie onderbouwd en eenduidig wanneer de inspecties worden uitgevoerd door verschillende inspecteurs. Elke component van uw installatie wordt beoordeeld met een status van 1 t/m 6.

Omschrijving conditiescores 1 t/m 6:

  1. uitstekende conditie, incidenteel geringe gebreken
  2. goede conditie, incidenteel beginnende veroudering
  3. redelijke conditie, plaatselijke veroudering (functievervulling niet in gevaar)
  4. matige conditie, functievervulling incidenteel in gevaar
  5. slechte conditie, veroudering onomkeerbaar
  6. zeer slechte conditie, technisch rijp voor sloop

Omdat niet alle onderdelen zichtbare slijtage vertonen (zoals bijvoorbeeld de lagering van een aandrijfmachine machine) worden tevens ervaringscijfers, de economische en technische levensduur meegenomen in de beoordeling van de conditie van een onderdeel.

Een inspectie geeft inzicht in de staat van uw installaties. Indien de installatie niet bij ons in beheer is, of op verzoek, ontvangt u n.a.v. de inspectie een uitgebreide rapportage van onze bevindingen aangevuld met aanbevelingen en een meerjarenonderhoudsbegroting.

 

Neem gerust contact met ons op en wij informeren u graag over de mogelijkheden over de NEN 2767 Conditiemetingen.

Telefoon: 06 461 05 517 of mail naar  info@optiflextb.nl

U kunt ook geheel vrijblijvend het contactformulier invullen.

 
Terug naar onze diensten

 
Home